Adatvédelem

 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el adatkezelési elveinkről szóló nyilatkozatunkat, mert az alábbi információkat a Közösen a Jövő Munkahelyeiért  Alapítvány minden olyan esetben alkalmazza, ha Ön meglátogatja az általa üzemeltetett oldalakat, illetve kapcsolatba lép az információs e-mail címmel. Amennyiben Ön e szolgáltatásainkat használja, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat:

 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

  1. Az üzemeltető karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást.
  2. Az üzemeltető nem felel azokért a károkért, amelyek a web-oldalakkal összefüggésben, azok    működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve az adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.
  3. Az üzemeltető nem tartozik felelősséggel a felhasználók magatartását illetően, de fenntartja a jogot arra, hogy az internetes etika ellen vétőt minden előzetes értesítés nélkül törölje, illetve lehetősége szerint kizárja a szolgáltatás használatából.

A WEBOLDALAKON MEGJELENTETETT TARTALOM

  1. A Közösen a Jövő Munkahelyeiért  Alapítvány által üzemeltetett oldalakon megjelentetett információk, képek és grafikák és adatok szerzői jogvédelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
  2. A Közösen a Jövő Munkahelyeiért  Alapítvány szolgáltatásain keresztül lehetőséget biztosít felhasználói számára, hogy kinyilvánítsák véleményüket, esetenként korlátozva a fórumban megjelentetett hozzászólásokat. A Közösen a Jövő Munkahelyeiért  Alapítvány nem vállal felelősséget ezekért a véleményekért.

ADATKEZELÉSI ELVEINK

Személyes adatok:

A Közösen a Jövő Munkahelyeiért  Alapítvány oldalain történő regisztráció során személyes adatokat kérhetünk Öntől (pl. név,  e-mail cím.). Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személy(ek) részére nem adjuk át.

Hogyan kezeljük az adatokat?

A Közösen a Jövő Munkahelyeiért  Alapítvány az adatokat az 1992. évi LXIII. Törvény (Adatvédelmi törvény) 3. §. (1) bekezdése a) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján kezeli. Az adatkezelés bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban történik. A Közösen a Jövő Munkahelyeiért  Alapítvány illetékes szervezeti egysége gondoskodik adatainak biztonságáról, valamint megtette azokat a technikai intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. A Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány az Ön írásbeli kérése alapján adatait bármikor módosítja, illetve törli.
A fent említett adatokat statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan összesítve szolgáltatásfejlesztési célokra felhasználhatjuk, azonban ebben a formában sem hozzuk nyilvánosságra.

Közösen a Jövő Munkahelyeiért  Alapítvány