Kutatói pályázatok

Kutató pályázatok

» 2001 Kutatói pályázatok » 2003 Kutatói pályázatok » 2004 Kutatói pályázatok » 2007 Kutatói pályázatok » 2009 Kutatói pályázatok » 2010 Kutatói pályázatok » 2011 Kutatói pályázatok » 2012 Kutatói pályázatok » 2013 Kutatói pályázatok » 2015 Kutatói pályázatok

 


2017
1 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány, MINŐIES Alapítvány:  "Íróasztal és állandó lakhely nélkül, a fiatalok mobilitásának várható hatásai a munka világára"
2 Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület: "A munkajog szerepe a munkaerőhiány kezelésében"
3 Budapesti Corvinus Egyetem: " Az állami foglalkoztatási szolgálat és a vállalati HR menedzsment szerepe az alacsony képzettségű álláskeresők és a munkáltatók eredményes összepárosodásában"

2015
1 Pécsi Tudomány Egyetem: „Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21. században”   (1.9 Mb.)
2 Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület: "A munkajog digitalizálása  –  A munkajog hozzáalkalmazása a digitális munkakörnyezethez és a változó munkavállalói kompetenciákhoz"  (1,1 Mb.)
3 Makkos Tender Kft: "Új, működőképes mezőgazdasági termék értékesítési hálózatok kialakításának lehetőségei hazánkban"
4 Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet: „Helyi tőke, helyi tudás, helyi foglalkoztatás Heves megyében”  (5.7 Mb)
5 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság Tudományi Intézet: "A helyi foglalkoztatási kezdeményezések központi támogatásának elosztási mechanizmusai"  (2.7 Mb.)
6 Modern Geográfus Alapítvány: "Életre Hangolás- mesterszakos hallgatók a munkaerő piacon"  
(5,4 Mb.)
7 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar: "Egyetem melletti munkavégzés, hallgatói karrierdöntések, szerepkonfliktusok"

2013
1 Artex - Org Hungária Kft. „Fiatalok a munkaerőpiacon: a képzettség és a munkakör megfelelésének elemzése a népszámlálási adatok felhasználásával, foglalkoztatáspolitikai és oktatáspolitikai következtetések, javaslatok az elkövetkezendő 10 évben”  (2,5 Mb.)
2 REG-INFO Kft „A belföldi és nemzetközi mobilitás alakulása Magyarországon az utóbbi években, hatása a foglalkoztatottság területi adataira”
3 Aktív Társadalom Alapítvány „A lokális foglalkoztatáspolitika nem piaci foglalkoztatás jellemzői 3 Magyarországi minta területen”
4 Budapesti Gazdasági Főiskola „A rendszerváltás után üzleti vezetővé vált korosztály viszonya a külföldi mobilitáshoz”     (1,9 Mb.)
5 Pécsi Tudományegyetem "Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig...."
(3,5 Mb.)
6 Pécsi Tudományegyetem "Mobilitási hatások a foglalkoztatásra a Dunántúl déli részén"   (3,1 Mb.)

2012
1 ÉMo-i Regionális Kutatásokért Alapítvány: „Lokális foglalkoztatáspolitika, a nem piaci foglalkoztatás jellemzői”
2 Szent István Egyetem, Gödöllő, Prof. Dr. Poór József: „Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében”  (2,4 Mb.)
3 Makkos Tender Kft: „A nem piaci foglalkoztatás jellemzői Ausztriában és Magyarországon, különös tekintettel az osztrák-magyar határmenti térségekre”     (1.4 Mb.)
4 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Munkatudományi Kutatócsoport: „Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén.”     (3.9 Mb.)
5 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Munkatudományi Kutatócsoport: „A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon” 
(2.6 Mb.)
6 Aktív Társadalom Alapítvány: „Lokális foglalkoztatási minták vizsgálata négy magyarországi mintaterületen”

2011
1 Heller Farkas  Alapítvány: „Frissdiplomások foglalkoztatási és motivációs lehetőségeinek növelése atipikus megoldások segítségével”   (2.6 Mb.)
2 Görömbölyi Fény Egyesület: „Atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának lehetőségei az egészségügyben, pozitív és negatív hatásai a barnamezők revitalizációs kísérleteiben. Kísérleti projekt kidolgozása Miskolc, mint leszakadó régió és revitalizálatlan barnamező egészségügyi dolgozóinak elvándorlásának megállítására atipikus foglakoztatási lehetőségekkel”  (2.8 Mb.)
3 Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület: „A gyermekvállalás és a gyermeknevelés elősegítésének munkajogi eszközei, különös tekintettel az atipikus foglalkoztatásra”  (2.2 Mb.)
4 Fordam Kft: „Az atipikus foglalkoztatás helye és szerepe”  (3.2 Mb.)
Vezetői összefoglaló
(327 Kb.)
5 Kopint Konjunktúra Kutató Intézet: „Az atipikus foglalkoztatás: mítoszok, lehetőségek, és korlátok az atipikus foglalkoztatási formák lehetőségeinek kihasználásában”  (1.8 Mb.)
   
2010
1 Magyar Munkajogi Tudományos Diákegyesület Dr Kártyás Gábor: „Munkaerő kölcsönzés és iskolaszövetkezeti munka, mint fiatalkori munkanélküliség orvoslásának egyik lehetséges eszköze”  (1.6 Mb.)
2 Guba Dávid – Miskolci Egyetem: „Vállalkozói készségek vizsgálata a Miskolci Egyetem hallgatói körében”2009
1 Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány és a Miskolci Egyetem: "Önkormányzatok és civil szervezetek helyi foglalkoztatási kapacitásainak növelési lehetőségei"
2 BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft és a Budapesti Corvinus Egyetem: "Megváltozott munkaképességű munkavállalók - és friss diplomás munkanélküliek sikeres belépése a munka világába"
3 Dr. Juhász Márta / Heller Farkas Alapítvány: "Projekt-teamek terjedése a magyar szervezeti kultúrákban"
4 Pécsi Tudományegyetem: " Rendszerváltás a munkaügyben"   (54 Kb.)

2007
1 Bódis Lajos: „Hogyan kapcsolódhatnak hatékonyabban a munkaerő-piaci közszolgáltatások és a hatósági feladatok?”
2 Hablicsek László: „Humán erőforrás a családokban, háztartásokban: típusok, trendek, előretekintés”
3 dr. Lakatos Miklós: „A foglalkozási és képzettségi struktúra egyezősége és különbözősége a 2001. évi népszámlálás és a 2005. évi mikrocenzus adatai alapján”
4 Dr.Forgács Katalin "Esélyek a foglalkoztatás növelésére"

2004
1 Kun István: „Az alamuszi napszám” c. szociográfiai tanulmánya
2 Ádám Sándor és dr. Kisgyörgy Orsolya: „A humánerőforrás menedzser képzés Magyarországon”
3 dr. Benyó Béla: „A munkavállalói részvétel intézményesülése: az üzemi tanács helyzete a mai Magyarországon”

2003
1 Liskó Ilona "A középfokú végzettség hasznosulása a munkaerőpiacon"
2 Kertesi Gábor – Köllő János: „Alacsony keresetűek Magyarországon”
3 Scharle Ágota: „A rokkantnyugdíjasok munkakínálatának változása 1992-2000.”
4 Szarvák Tíbor-Szoboszlai Zsolt:" A szociális földprogramok esélyteremtő hatása a foglalkoztatási és szociális alrendszer területén 1992-2001"
5 Scharle Ágota – Berde Éva: „A magyarországi kisvállalkozók szakmaválasztása és mobilitása 1992 és 2000 között”
6 dr. Fekete József: „Az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek átalakulása …”
7 Gulkai Márta: „A közhasznú foglalkoztatás tapasztalatai a mórahalmi statisztikai kistérségben 1992-2000 között …”
8 Tóthné dr.Sikora Gizella-Dr Tóth Árpád: Mérnökök az átmeneti gazdaság munkaerőpiacán
9 Kővári György: A vállalti kormányzás és munkaerőpiaci alkalmazkodási folyamatok.

2001
1 Laki László: „A képzés szerepe a gazdaság nemzetközi versenyképességében és munkaerő piaci rugalmasságában”
2 Hablicsek László: „Kísérlet a regionális munkaerő-kínálat előrebecslésére demográfiai és makrogazdasági összefüggések alapján”
3 Pető Éva: „Egészségügyi főiskolát végzett szakemberek iránti munkaeropiaci igény és a megfelelés vizsgálata”
4 Ladó-Tóth: „A fejlett európai országok érdekegyeztetési és munkaügyi kapcsolatrendszerének válasza a globalizációra és a foglalkoztatási formák változásaira”
5 Laky Teréz: kiadványának megjelentetése
6 Frey Mária: „A tulajdonváltás hatása a munkaerorendszerek és a foglalkoztatási formák modernizálására”
7 Az MTA Közgazdaságtudományi Kutató Központ és a BKÁE Emberi Erőforrások Tanszéke közös "muhelytanulmány sorozata"
8 Simonyi Ágnes: “Tizenegy falu - ötvenöt család” című tanulmánya
9 Neumann László: „A munkahelyek kedvezőtlen adottságú területre településének esélyei”
10 Virág Ildikó – Tóth Éva: "A szakképzés flexibilitása, transzferábilitása és mobilitása, mint a modernizáció feltétele"
Tartalom átvétel